نوشته‌ها

دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!

/
دلرس هورتا چاره‌اندیش و حامی کارگران کم‌درآمد و مهاجران کشورش بود؛ ک…