کمپین یه لقمه مهربانی

/
"یه لقمه مهربونی"، پروژه همدلی با افرادیست که به هر دلیل ممکن است در شرایط خ…