توانمندسازی

« چرا توانمندسازی؟ »

/
گام اول توانمند شدن، داشتن آرزو و تبدیل آن به هدف و برنامه ا…

بانوی اول راه آهن سوئد

/
  زندگینامه مینو اختر زند، زن ایرانی، رئیس سوئدی و م…

مسئولیت پذیری در برابر پاسخگویی

/
مسئولیت پذیری در برابر پاسخگویی در دنیای واقعی، انتظار می رود ک…

نگاهی عمیق تر به مفاهیم مسولیت پذیری و تعهد

/
  تعهد و مسئولیت دو کلمه‌ای هستند که غالباً به طور مشابه و د…

مادر معنوی تکنولوژی بلوتوث

/
ماریا خرسند، بانوی ایرانی، یکی از مدیران مشهور صنعت آی‌ت…

شاهزاده امنیت گوگل

/
  در زندگی نامه پریسا تبریز اینگونه آمده است که: پریسا تبریز مت…

۳باور محدود کننده شخصی به عنوان کارآفرین زن

/
  درسال ۲۰۱۶مک کینزی درگزارش زنان کار نشان داده شد که زنان ه…

زنی به وسعت آسمان

/
زندگینامه جمیله صادقی؛ بنیان‌گذار شرکت تاکسی سرویس زنان در ایران…

دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!

/
دلرس هورتا چاره‌اندیش و حامی کارگران کم‌درآمد و مهاجران کشورش بود؛ ک…

۶ بانویی که از رنج به گنج رسیدند

/
۶ نفر از بهترین زنانی که از رنج به گنج رسیدند: شاید شانس درب…