مسئولیت اجتماعی فردی

/
مسئولیت اجتماعی فرد: Individual Social Responsibility (ISR) مسئولیت اج…

۱۰ اشتباه خطرناک افرادی که برای اولین بار کارهای داوطلبانه انجام می‌دهند

/
همه افراد داوطلبی که در سازمان‌های مردم نهاد مختلف فعالیت دارند،…

مهتاب یزدانی؛ مدیر دبیرستانی که توانسته دانش آموزانی خلاق پرورش می دهد.

/
معلم خلاقی که «کارآفرین» می‌آفریند حاشیه‌نشینی در شهر یعنی تعلیق میان شهری بودن یا نبودن.…

جهانی بدون فقر

/
  محمد یونس فرزند سوم یک خانواده یازده نفره است. او که در…