« سفر به روایت شیوا شریفی »

/
  چهل‌وهفتمین رویداد بیست‌تاسی با همکاری موسسه آینده برتر، روز پنج…

« کارگاه آموزشی توسعه فردی و شبکه ارتباطات حرفه‌ای »

/
  بیست‌تا‌سی با همکاری مؤسسه آینده برتر چهل‌وسومین روید…