نوشته‌ها

آمار تعداد زنان سرپرست خانوار، متغیر است

/
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با انتقاد از نبود سیستم ن…

با نوریا، بانوی سرپرست خانوار قزاقستانی آشنا شوید

/
  توانمندسازی اقتصادی بانوان روستایی یا سرپرست خانوا…