« نگاهی عمیق تر به مفاهیم مسولیت پذیری و تعهد »

تعهد و مسئولیت دو کلمه‌ای هستند که غالباً به طور مشابه و در کنار هم بیان می‌شوند. تعهد، یک وظیفه‌ی قانونی  یا اخلاقی در انجام کاری است که انتظار انجام آن را از فرد داریم.

مسئولیت، یک کار موظف برای فرد در انجام یک کار است. تفاوت اصلی بین تعهد و مسئولیت به این صورت است که تعهد به اقداماتی گفته می‌شود که قاعدتاً باید انجام شوند یا انتظار رعایت آن‌ها را دارید، در حالی که مسئولیت در ارتباط با اقداماتی است که شما مسئول انجام آن هستید. تعهد، وظیفه‌ای است که شما به جهت درستی آن باید انجام دهید. ولی شما التزام به انجام آن ندارید. انتخاب عمل شما ممکن است در زمان‌های مختلف و یا به دنبال فرایندهای مختلف، متفاوت باشند. مانند تعهد والدین در مراقبت از  فرزندشان و یا تعهد پزشک در مراقبت از بیمار. مسئولیت، برآمده از انتخاب خود شما و پیرو تعهد است. مثلاً وقتی که به عنوان فرد مسئول برای مدیریت کارکنان انجام وظیفه می‌کنید. پس از تقبل تعهد، شما موظف به در اختیار قرار دادن ابزار کار به آن‌ها برای کسب موفقیت و شما مسئول حفظ و یا پس‌رفت عملکرد آنها هستید.

تعهد چیست؟
تعهد، عمل یا فرایندی است که شخص از نظر اخلاقی یا قانونی خود را موظف به انجام آن می‌داند. به این ترتیب فرد خود را ملزم به انجام یک سری اقدامات، طی یک بازه‌‌ی زمانی خاص می‌داند، حتی اگر تمایل به انجام آنها را نداشته باشد، چون طی قرارداد، توافق و یا مقررات و قوانینی آن‌ها را قبول کرده، موظف به طی مراتب است، یعنی این مراحل انتخابی نیستند. به عنوان مثال، زمانی فردی می‌گوید باید کاری را انجام دهد و ما می‌فهمیم که او این کار را به دلیل این که انتخاب دیگری نداشته، انجام داده است. مدت تعهد غالباً در زمینه‌های قانونی و سایر موارد رسمی استفاده می‌شود و شخص موظف به انجام این کار است:

 • شما هیچ تعهدی برای حضور در این جلسه ندارید.
 • او پس از تکمیل دوره‌ها و تعهداتش، قصد پیوستن به یک صومعه را دارد.
 • شما وظیفه دارید و متعهد به گزارش چنین اتفاقاتی هستید.
 • او متعهد به شرکت در مراسم عروسی خوداش است.
 • من هیچ تعهدی برای کمک به او نداشتم.
 • من احساس کردم که این تعهد اخلاقی من بود که با پلیس تماس بگیرم.

مسئولیت چیست؟
به طور کلی، مسئولیت به چیزی که فردی مسئولیت انجام آن را به عهده گرفته است برمی‌گردد. شغل یا وظیفه، موردی است که شما در مواجهه با آن وظیفه‌ی پاسخگویی دارید. مانند مسئولیت والدین برای تأمین رفاه فرزندا:

 •  اگر مسئله‌ای برای کودک اتفاق بی‌افتد، پدر و مادر نسبت به آن پاسخگو هستند.
 • شما مسئول تمیز کردن خانه هستید.
 • پرستار مسئولیت‌های زیادی دارد.
 • آقای جیمز مسئولیت انجام این پروژه را بر عهده گرفته است.
 • او مدیر این بخش است، مسئولیت حصول اطمینان از انجام تمام امور با اوست.
 • چه کسی مسئولیت نظارت بر وظایف مدیر بازاریابی را بر عهده دارد؟
 • مسئولیت می‌تواند به یک تعهد اخلاقی یا یک رفتار صحیح نیز ارجاع داده شود:
 • ما مسئولیت حفاظت از طبیعت را داریم.
 • او احساس کرد که مسئولیت اخلاقی کمک به این افراد را دارد.


تفاوت بین تعهد و مسئولیت چیست؟


تعریف:
تعهد، عملی است که شخص از نظر اخلاقی یا قانونی متعهد به انجام یا رعایت آن است.
مسئولیت، وظیفه‌ی اجرایی فرد در مواجهه با یک فرایند یا کنترل و نظارت بر فرد یا افرادی می‌باشد.

تأثیر:
تعهد، فرد را ملزم به پیروی از یک سری دستورالعمل‌ها و یا اجتناب از یک سری چیزها طی یک بازه زمانی می‌کند.
مسئولیت، ضمانت اجرایی انجام کار است و فرد موظف به پاسخگویی است.

مترجم: سیما تقی زاده دباغ

نظر خود را بنویسید

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top