« رویداد بیست‌تاسی‌سالگی به روایت علی سلیمانی و جمال جهرمی »

/
رویداد پنجاه‌وششم بیست‌تا‌سیسالگی با همکاری مؤسسه آینده برتر به روای…

نقش توانمندی

/
    نقش توانمندی می‌زنیم بر تار و پود زندگی …
/
پنجاه و سومین رویداد بیست‌تاسی با حضور علیرضا صائبی، مشاور و م…

« کارگاه سفر به آینده »

/
    آینده همواره برای ما امری پیش‌بینی‌ناپذیر و گا…