کارگاهی آموزشی با عنوان پروژه‌ی آفتاب، دی و بهمن‌ماه ۹۳ در مؤسسه طلوع برگزار شد.

 

این کارگاه با مربیگری آقای محمدرضا محسنی و با همکاری مؤسسه‌ی آینده برتر برگزار شد که در ۶ جلسه ادامه داشت. موضوعات این دوره‌ها در زیر به اختصار آمده است:

 

1- برنامه‌ریزی عصبی کلامی (NLP)

۲- برنامه‌ریزی و هدف

۳- هدف‌گزاری

۴- شکست

۵- جسم و روان

۶- پخش فیلم پچ آدامز

 

شرکت‌کنندگان در این کارگاه افراد کارتن‌خواب بهبودیافته‌ای بودند که همچنان با مؤسسه طلوع در ارتباط هستند.

بعد از برگزاری جلسات در سرای امید مؤسسه طلوع از بهبودیافتگان خواسته شد که طرح‌های کسب‌وکار خود را ارائه دهند و در یک جلسه به پرزنت کردن طرح‌های خود پرداختند.